ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Επιλεκτικοί

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
-17%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 120 λίτρα PanSolar Διπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 1,5m².

505.00 €
420.00 €
-15%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 120 λίτρα PanSolar Τριπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 1,5m².

555.00 €
470.00 €
-19%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 120 λίτρα PanSolar Διπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 2,0m².

534.00 €
435.00 €
-17%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 120 λίτρα PanSolar Τριπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 2,0m².

584.00 €
485.00 €
-21%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 160 λίτρα PanSolar Διπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 2,0m².

585.00 €
460.00 €
-20%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 160 λίτρα PanSolar Τριπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 2,0m².

635.00 €
510.00 €
-18%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 160 λίτρα PanSolar Διπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 2,5m².

635.00 €
519.00 €
-17%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 160 λίτρα PanSolar Τριπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 2,5m².

685.00 €
569.00 €
-19%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 160 λίτρα Διπλής Ενέργειας PanSolar Glass/Inox Επιλεκτικός 3,0m².

690.00 €
560.00 €
-18%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 160 λίτρα Τριπλής Ενέργειας PanSolar Glass/Inox Επιλεκτικός 3,0m².

740.00 €
610.00 €
-19%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 200 λίτρα PanSolar Διπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 3,0m².

740.00 €
600.00 €
-18%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 200 λίτρα PanSolar Τριπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 3,0m².

790.00 €
650.00 €
-17%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 200 λίτρα Διπλής Ενέργειας PanSolar Glass/Inox Επιλεκτικός 4,0m².

796.00 €
660.00 €
-16%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 200 λίτρα Τριπλής Ενέργειας PanSolar Glass/Inox Επιλεκτικός 4,0m².

850.00 €
710.00 €
-14%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 300 λίτρα PanSolar Διπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 4,0m².

870.00 €
745.00 €
-14%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 300 λίτρα PanSolar Τριπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 4,0m².

920.00 €
795.00 €
-12%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 300 λίτρα PanSolar Διπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 5,0m².

957.48 €
840.00 €
-11%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 300 λίτρα PanSolar Τριπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 5,0m².

1000.00 €
890.00 €
-16%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 300 λίτρα PanSolar Διπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 5,5m².

1057.48 €
890.00 €
-15%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 300 λίτρα PanSolar Τριπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 5,5m².

1100.00 €
940.00 €
-19%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 300 λίτρα PanSolar Διπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 6,0m².

1280.00 €
1040.00 €
-18%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας 300 λίτρα PanSolar Τριπλής Ενέργειας Glass/Inox Επιλεκτικός 6,0m².

1330.00 €
1090.00 €
Cards
We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x